PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

<< < [strana 74 / 75] > >>

25.2.2008 | Mezinárodní situace

Kosovo - to je obchod s narkotiky a zbraněmi

1203926164.jpg

Vyhlášení nezávislosti Kosova je porušením mezinárodního práva a bude destabilizovat celou Evropu. Prohlásil to v pořadu Nedělní partie televize Prima předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.
Filip v pořadu řekl nezávislosti Kosova jasné »ne« a ztotožnilo se s ním i 85 procent hlasujících v televizní anketě.»Je to krok odporující mezinárodnímu právu a destabilizuje celou Evropu. Doufám, že naše vláda Kosovo neuzná, už proto, že bylo vyhlášeno jednostranně,«uvedl Filip. Za obrovskou chybu považuje také prapodivný postoj některých vládních politiků,kteří sice tvrdí, že s uznáním Kosova váhají,ovšem naznačují, že po chvilce formálního lavírování Kosovo stejně uznají.
»Je to věc zásadně protievropská a protidemokratická. Chtěl bych upozornit, že ještě v roce 1998 byla UCK na americkém seznamu teroristických organizací. Pak z něj najednou vymizela a dnes je kosovskou vládní stranou.«

celý článek »

 

14.2.2008 | Chomutovsko

Problematika dostupnosti středoškolského a vysokoškolského školství na chomutovsku

1203027225.jpg

Pokud se podíváme na konkrétní čísla vypovídající o vzdělanostní struktuře obyvatel Chomutovska starších 15 let, nejsou moc lichotivá. Základní vzdělání má zhruba 30 %, vyučených je 40 %, maturitu má 25 % a vyšší odborné a VŠ vzdělání asi 5 % obyvatel. Oproti průměru ČR máme poněkud vyšší zastoupení obyvatelstva s nižším vzděláním, ale struktura vzdělanosti je srovnatelná se situací v Ústeckém kraji jako celku. Společně s okresem Sokolov máme nejnižší zastoupení vysokoškoláků.

celý článek »

 

20.1.2008 | Chomutovsko

Spolupráce měst a obcí při rozvoji regionu s využitím fondů Evropské unie

1203027840.jpg

Dnes každý kraj, každý okres a většina měst v České republice realizuje projekt, který se svými aktivitami zaměřuje především na rozvoj regionu. Ani náš chomutovský region není v tomto směru výjimkou. Jako dobrý příklad mohu uvést stomiliónový projekt rozvoje lázní města Klášterce nad Ohří, které dosáhlo na finanční prostředky z fondů EU a v získávání dotací je velmi úspěšným městem.

celý článek »

 

6.1.2008 | Chomutovsko

Důstojnější Senát

1203027940.jpg

Znám silné a slabé stránky Chomutovska, proto i nadále věřím, že Vás, kteří zde žijete, budu v Senátu dobře reprezentoval. Zcela jistě se pokusím o změny, jež by vedly ke změně vašeho pohledu na Senát, aby nebyl ve vašich očích jen drahou a nadbytečnou součástí našeho politického zřízení, ale aby Vám byl bližší a pochopitelnější. Senát by neměl být jen pojistkou pro nenadálé situace, ale měl by získat vážnost a respekt ve společnosti svým profesionálním rozhodováním a pokud možno nadstranickým přístupem. Například časté návrhy některých senátorů na zákaz konkurenční strany podle mne nikam nevedou.

 

5.1.2008 | Klášterec nad Ohří

Zákony pro lidi

1203028748.jpg

O spokojenosti se zákony a s vymáháním práva a spravedlnosti se u nás nedá hovořit. Sám mám v této oblasti pochybnosti, neboť příliš časté rozdílné verdikty soudů nesvědčí o jejich dobré práci. Proto si také uvědomuji, že tvorba zákonů musí probíhat na základě konzultací s odborníky i veřejností tak, aby byly pro lidi srozumitelné a přiměřené jejich životním podmínkám a možnostem. Aby se například občané nepozastavovali nad tím, že pokuta za nenalepenou dálniční známkuje mnohokrát vyšší než za jízdu přes křižovatku na červenou. Také nesmí docházet k tomu, aby se do jednoho zákona vlepovala nesmyslně novela zákona zcela jiného, vyhovující pouze určité úzké skupině, tzv. přílepka. Určitě podpořím systémové změny soudnictví za účelem rychlejšího rozhodování. K tomu všemu je však potřeba mít politickou vůli a tu podle mne současné složení Senátu nemá. I to byl jeden z dalších důvodů mé kandidatury.

 

4.1.2008 | Klášterec nad Ohří

Je práce učitelů a pedagogů adekvátně oceňována a uznávána naší společností?

1203028884.jpg

V roce 1980 jsem absolvoval PF v Ústí nad Labem a nastoupil jako učitel na SOU strojírenské v Klášterci nad Ohří. Učení mi bylo povoláním i posláním zároveň. Společensky šlo o profesi uznávanou, finančně to mohlo být lepší, zvláště, když také manželka byla učitelkou. Úroveň platů však nedosahovala takových rozdílů jako dnes a učitelé často za symbolickou odměnu nebo i zdarma vedli různé sportovní a kulturní kroužky, kde se mohli mladí lidé pobavit a seberealizovat. Učitelé byli více v kontaktu s žáky i mimo školu a rodiče většinou plně respektovali a uznávali jejich autoritu. Dobře si vzpomínám na pobyt ve škole v přírodě, sportovní výjezdy nebo profesní soutěže zručnosti učňovské mládeže na Slovensku.

celý článek »

 
<< < [strana 74 / 75] > >>
 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek