PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

14.2.2008 | Chomutovsko

Problematika dostupnosti středoškolského a vysokoškolského školství na chomutovsku

1203027225.jpg

Pokud se podíváme na konkrétní čísla vypovídající o vzdělanostní struktuře obyvatel Chomutovska starších 15 let, nejsou moc lichotivá. Základní vzdělání má zhruba 30 %, vyučených je 40 %, maturitu má 25 % a vyšší odborné a VŠ vzdělání asi 5 % obyvatel. Oproti průměru ČR máme poněkud vyšší zastoupení obyvatelstva s nižším vzděláním, ale struktura vzdělanosti je srovnatelná se situací v Ústeckém kraji jako celku. Společně s okresem Sokolov máme nejnižší zastoupení vysokoškoláků.

celý článek »

 

20.1.2008 | Chomutovsko

Spolupráce měst a obcí při rozvoji regionu s využitím fondů Evropské unie

1203027840.jpg

Dnes každý kraj, každý okres a většina měst v České republice realizuje projekt, který se svými aktivitami zaměřuje především na rozvoj regionu. Ani náš chomutovský region není v tomto směru výjimkou. Jako dobrý příklad mohu uvést stomiliónový projekt rozvoje lázní města Klášterce nad Ohří, které dosáhlo na finanční prostředky z fondů EU a v získávání dotací je velmi úspěšným městem.

celý článek »

 

6.1.2008 | Chomutovsko

Důstojnější Senát

1203027940.jpg

Znám silné a slabé stránky Chomutovska, proto i nadále věřím, že Vás, kteří zde žijete, budu v Senátu dobře reprezentoval. Zcela jistě se pokusím o změny, jež by vedly ke změně vašeho pohledu na Senát, aby nebyl ve vašich očích jen drahou a nadbytečnou součástí našeho politického zřízení, ale aby Vám byl bližší a pochopitelnější. Senát by neměl být jen pojistkou pro nenadálé situace, ale měl by získat vážnost a respekt ve společnosti svým profesionálním rozhodováním a pokud možno nadstranickým přístupem. Například časté návrhy některých senátorů na zákaz konkurenční strany podle mne nikam nevedou.

 

14.11.2007 | Chomutovsko

Chybí vize společnosti a osobní příklady politiků

1203029016.jpg

Senátor není jen legislativec, proto mám připraveny další programové cíle, které náš region pozvednou v oblasti vzdělávání, kultury a cestovního ruchu. Možná si vzpomenete na některá má motta jako „Tradiční hodnoty a nové vize" nebo „Výchovou v rodinách a vzděláváním ve školách za kulturnější region", vyplývá z nich snaha navázat na vše dobré a pozitivní z naší minulosti a dát tomu nový náboj, novou kvalitu a cíl. Prostě abychom stále něco nerušili bez toho, aby byla zaručena přiměřená náhrada do budoucna.

celý článek »

 
 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek