PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

14.10.2007 | Kandidatura

Za mnou jsou výsledky i zkušenosti

Před několika měsíci jsem se občanům našeho regionu představil se svými plány v případě zvolení senátorem PČR. Vycházel jsem ze zkušeností získaných v komunální politice, při své práci ve funkci učitele na střední škole, ředitele kulturního domu a dalších činnostech, z nichž mezi nejdůležitější patří aktivity zastupitele Ústeckého kraje a dále člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, tedy orgánu zabezpečujícího příjem finančních prostředků z fondů EU do našeho a Karlovarského kraje. Pracoval jsem dvě volební období ve funkci místostarosty města Klášterce nad Ohří a každý se může přesvědčit, že to byla velmi úspěšná léta jeho rozvoje. Stačí jen připomenout podíl práce na budování průmyslové zóny Věrné, při obnově lázní, rekonstrukci průtahu silnice 1/13 městem, zateplování panelových domů a revitalizaci sídlišť. Na druhou stranu jsem pocítil na vlastní kůži nezaměstnanost, určitě to nebylo nejhezčí období života mé rodiny.

 
 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek