PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

Spolupráce měst a obcí při rozvoji regionu s využitím fondů Evropské unie

veletrh.jpg
Dnes každý kraj, každý okres a většina měst v České republice realizuje projekt, který se svými aktivitami zaměřuje především na rozvoj regionu. Ani náš chomutovský region není v tomto směru výjimkou. Jako dobrý příklad mohu uvést stomiliónový projekt rozvoje lázní města Klášterce nad Ohří, které dosáhlo na finanční prostředky z fondů EU a v získávání dotací je velmi úspěšným městem.

Ale města se sdružovala v různých uskupeních už dávno před vstupem ČR do EU. Ať to bylo na celorepublikové úrovni či postupně na úrovni obcí. V rámci našeho okresu zaznamenáváme aktivní zapojení do činnosti Svazu měst a obcí ČR a dále Sdružení historických sídel CMS, kde se velmi úspěšně angažuje Kadaň.
Význam tradiční partnerské spolupráce měst ještě vzrostl po vstupu ČR do EU. Ale nutno říci, že už před naším vstupem do EU navázala řada měst spolupráci s městem v zahraničí, l tímto způsobem probíhala a doposud probíhá spolupráce mezi městy především v oblasti cestovního ruchu, sportovních aktivit, participace apod. l když se nejednalo o dotace v dnešní podobě, podpora ze strany partnerských měst byla významná.
Dnes ale vznikají nové trendy a formy spolupráce měst. Města se čím dál více orientují na specifické oblasti spolupráce, jako je např. životní prostředí, obnova průmyslových objektů, řešení sociálních problémů, cestovní ruch apod. Spolupráce se zaměřuje na konkrétní výsledky. Města již nespolupracují pouze mezi sebou. Dochází k zapojování nových partnerů, stále důležitějším partnerem se stává soukromý sektor, rozvojové agentury, občanské iniciativy apod. vazby v rámci partnerské spolupráce měst mohou vytvářet vynikající základ pro rozšíření spolupráce i do dalších oblastí a především na větší území a tím i koncepční využití finančních prostředků. Důležité je identifikovat společné oblasti zájmu a nezapomínat na zapojení různých komunit města (občanských i podnikatelských) do této spolupráce.
Jeden příklad za všechny: Města Kadaň a Klášterec nad Ohří v současné době realizují společný projekt „Integrovaný projekt rozvoje cestovního ruchu v regionu měst Klášterce nad Ohří a Kadaně" v rámci Společného regionálního operačního programu 2004-2006. V současné době se v rámci tohoto projektu připravuje společný prezentační materiál. Projekt je výsledkem dlouhodobější a intenzivní spolupráce měst . Projekt je spolufinancován z prostředků EU. Nejen v oblasti prezentace ale i v propojení obou měst cyklostezkou je projekt nadčasový.
S programovacím obdobím EU 2007-2013 se samosprávám otevírá možnost další a velmi významné spolupráce na společných projektech. Do Ústeckého kraje budou docházet každým rokem zhruba dvě miliardy korun a nově utvořený orgán Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad je bude muset kvalitně zúřadovat. Proto štěstí bude přát připraveným a naději na úspěch budou mít spíše velké projekty, na kterých bude spolupracovat více subjektů. Bylo by dobře, kdyby těmito subjekty byla právě města Chomutovska.

zobrazeno 2177x, vytvořeno 20.1.2008 22:29

 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek