PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

Školní statek Jezerka je potřebný

Vašek.jpg
Na školní statek Jezerka v Kadani, který je řízen Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, přijela minulý týden náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová. Má na starosti školství v našem regionu, a proto se zajímala o spolupráci statku se středními odbornými školami.

Na kadaňském školním statku vykonávají odbornou praxi žáci Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště Kadaň, p.o.  „V několika učebních oborech se na ní připravují na budoucí profesi i žáci, kteří si pro budoucnost vybrali zemědělství,“ řekla nám Jana Vaňhová. „A právě na školním statku vykonávají nadále praktické stáže -  bývalý záměr statek zrušit již dávno padl. Dokonce bychom chtěli, aby tady na praxích získávali odborné zkušenosti i žáci podbořanské školy se zemědělskými obory. Na jezerském statku se podmínky zlepšily, dokáží tu generovat i zisk a tak se sem vrací i modernější technika. Jenom počet zaměstnanců klesá, nyní jich je už jednom deset.“

A to je právě jeden z největších problémů - žákům chybí při praktikování a při potřebném zapracování odborníci s pedagogickými zkušenostmi.  „Budeme se snažit spolu se školami nebo Krajskou agrární komorou situaci řešit a i po této stránce školní statek podpořit,“ dodává Jana Vaňhová.  Na polích a ve stájích Školního statku Jezerka Kadaň ji doprovázeli  senátor Parlamentu ČR Václav Homolka (obvod Chomutov), ředitelka Krajské majetkové Miluše Srbková, náměstkyně ředitele krajského úřadu Monika Zeman, která je v současné době rovněž pověřena řízením odboru  zemědělství a životního prostředí. krajského úřadu. Hostitelem všem byla a odborný výklad podávala spolu s dalšími pracovníky statku vedoucí střediska Monika Pauliová.

K práci statku, jenž má dojnice, býčky i telata, koně či kuřecí brojlery a pěstuje i kukuřici, řepku a další plodiny, se vrátíme v srpnovém vydání Krajských novin Ústeckého kraje.

Foto: archív krajského úřadu

Kontakt:

Mgr. Zbyněk Šebesta, oddělení tiskových informací

zobrazeno 1909x, vytvořeno 18.7.2013 13:34

Přiložené obrázky

  • Statek Kadaň.jpg
 
 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek