PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

Nezaměstnanost chceme do roku 2020 snížit na průměr České republiky

Imagenjkhgkjgb.jpg
Rozhovor s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem

- Jste první komunistický hejtman, máte za sebou první kalendářní rok ve funkci, přičemž Ústecký kraj zažil minulý rok řadu významných událostí. Jak se s odstupem času díváte na jejich zvládnutí?

Je pravda, že těch velkých událostí bylo za první rok až moc. Ale přesto, že jsem ani já ani moji straničtí kolegové ve vedení kraje neměli z těchto funkcí zkušenosti, veřejnost hodnotila zvládnutí pozitivně. A názor veřejnosti je pro mě základní kritérium. Z toho, co jsme zdědili, bylo potřeba odblokovat financování ROP Severozápad, kde měl kraj, obce i další subjekty stovky milionů korun. To se nakonec po řadě jednání podařilo, došlo ke kompromisu a evropské peníze do kraje přišly. Zkouška ohněm byly červnové povodně. Díky souhře kraje, složek Integrovaného záchranného systému a obcí se nám podařilo situaci zvládnout. Podařilo se nám také důstojně připomenout 200 let bitvy u Chlumce a Přestanova. Na 20 tisíc diváků na rekonstrukci bitvy hovoří za vše. Samozřejmě, že mezi významné události patřila v říjnu návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana.

- To jsou jistě úspěchy, ale pro rok 2014 jste schválili rozpočet, o němž se hovoří jako o krizovém. Jak se to projeví?

Tento výraz použila malá část opozice při jednání zastupitelstva, následně se to objevilo v médiích. Spíše se jedná o zbožné přání než realitu. Co je krizový rozpočet, o tom mám úplně jinou představu. Náš je sice deficitní a musí se dofinancovat, ale… V rozpočtu je rezerva 250 milionů korun, je tam 400 milionů na splácení úvěrů. Loňský rok skončí přebytkem. Kraj vypisuje všechny dotační tituly jako dosud, počítá s »kotlíkovou dotací« na nové ekologické kotle pro domácnosti, posiluje podporu sportu pro mládež, počítá s investičními akcemi jako je například obchvat Chomutova a Roudnice nad Labem. Samozřejmě musíme hospodařit s prostředky, které máme, potřebovali bychom více na krajské komunikace, více na investice.

- Před Vánocemi jsem byl pracovně v Drážďanech, kde si šéf tamního podniku, který organizuje dopravu v regionu, velmi pochvaloval spolupráci s Ústeckým krajem. Jak se na váš kraj dívají například zahraniční diplomaté, neodrazuje je komunistický hejtman?

Diplomat má být profesionál a je vidět, že v České republice působí profesionálové. Za rok 2013 navštívilo náš kraj 11 velvyslanců a další návštěvy se připravují na první čtvrtletí letošního roku. Na oběd mě pozvali čínský a německý velvyslanec, jsem zván na ambasády. Připravujeme také rozšíření partnerských vztahů do Polska, Chorvatska, na Ukrajinu a do Srbska. Na různých úrovních pak máme, jak už jste naznačil, velmi dobré vztahy se sousedním Saskem.

- Ústecký kraj je ovšem také známý vysokou nezaměstnaností, co s tím?

Bohužel máme stále nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů a většina okresů je v první desítce mezi všemi okresy republiky. To se odvíjí od situace v devadesátých letech, kdy došlo k prudkému omezení těžkého průmyslu, těžby uhlí, řada privatizovaných firem skončila. Ty, co přežily, se modernizovaly a potřebují mnohem méně pracovníků. Snažíme se do kraje získat nové investory. Mimo městských zón máme krajskou průmyslovou zónu Triangle u Žatce. Nyní se zde rýsuje další významný investor, uvidíme. Během roku vznikl Pakt zaměstnanosti, kde se spojil Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora, Krajská hospodářská a sociální rada a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Inspiraci jsme hledali na severní Moravě a v jižních Čechách. Cílem je dosáhnout v roce 2020 průměrné nezaměstnanosti republiky. Koncem listopadu činila v kraji 11,2 procenta a to by nyní znamenalo snížit nezaměstnanost o 3,5 %. Nečekáme s rukama v klíně, ale snažíme se jít řešení naproti.

- A co další těžba hnědého uhlí, ekologické limity. Jste zastáncem další těžby?

Dostali jsme se na hranici vládního usnesení č. 444 z roku 1991. Tehdy se to hezky poslouchalo, nezaměstnanost žádná, životní prostředí na prvním místě a nová perspektiva pro severozápadní Čechy. Ale již se neřeklo, čím se uhlí pro výrobu elektrické energie a tepla nahradí a kde se najdou nové pracovní příležitosti. Nyní máme již zmiňovanou nejvyšší nezaměstnanost v republice a představa, že se na dole Československé armády úplně zastaví těžba, je pro tisíce lidí nepředstavitelná.

- Proto také demonstrovali lidé před krajským úřadem?

Přišlo asi 70 občanů proti těžbě, na druhou stranu tu byl asi stejný počet horníků, kteří chtějí zachovat pracovní místa. Byly to také dvě demonstrace najednou. Šel jsem mezi protestující, za svůj názor se nestydím. Emotivně proti mně vystoupil bývalý ministr pan Bursík. Musel jsem se zeptat, proč svoje názory neprosadil jako ministr. Byl zde i místostarosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt, který je také krajský zastupitel. Přes naše rozdílné názory se bavíme úplně normálně, to považuji za důležité při řešení problémů. Říkám těžbě ano za podmínky, že se těžaři domluví s občany a ti budou náležitě odškodněni.

- S vysokou nezaměstnaností souvisí i sociální problémy. Jak je řešíte?

Náš kraj má stejné problémy jako kraj Moravskoslezský. Jsem rád, že nám vláda věnuje mimořádnou pozornost a máme také vládního zmocněnce. Mezi hlavní problémy patří vysoký počet nezaměstnaných se základním vzděláním či vzděláním základní připomínající. Jedná se většinou o Romy. Zde již často jedna generace dětí neviděla rodiče nikdy pracovat. Máme zde vyloučené lokality, kde si je někdy města vymodlí, aby dostala větší dotace, ale jsou městské části, kde je situace opravdu složitá. Osobně jsem názoru, že se musí začít u dětí. Musejí chodit do školy. Pokud to rodiče nepochopí, musí se použít i finanční represe. Děti musí dosáhnout alespoň na výuční list. Pokud toto nedokážou a nebudou mít zájem, budou stále na okraji společnosti. Pomoci se tomu snaží nejen kraj a obce, ale také řada neziskových organizací.

- Ale to je opravdu dlouhodobý úkol, co nyní?

Nic není idylické, zákony musí platit pro všechny stejně, musí se ocenit, kdo má snahu, a kdo se jen veze, nemůže mít to samé. Za důležité považuji, aby peníze, které stát do této oblasti vyčleňuje, končily u potřebných a ne naopak. A máme obce, kde se to daří. Za velký příklad slouží Obrnice u Mostu, třítisícová obec, kde Romové tvoří polovinu občanů. Starostka Drahomíra Miklošová dostala Cenu Rady Evropy za vzorovou integraci Romů. Osobně jsem také paní starostce v Obrnicích za práci poděkoval.

- Jak jste vstoupil do nového roku?

To byly příjemnější povinnosti. Na Silvestra večer jsem popřál nový rok klientům a pracovníkům Ústavu sociální péče v Háji u Duchcova a potom jsem byl u hasičů v Litoměřicích. A druhého ledna jsem byl popřát mamince malé Terezky, která se stala v roudnické nemocnici prvním občánkem kraje roku 2014.

- Co byste popřál Ústeckému kraji do nového roku?

Žádnou povodeň, nová pracovní místa, rychlé pokračování dostavby dálnice D8 a krajské zastupitelstvo, které je zárukou rozvoje kraje a spokojeného života jeho občanů.

zobrazeno 1240x, vytvořeno 4.1.2014 15:44

 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek