PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

Senát vyhověl lesním školkám

lesní školky.jpg
Senátoři se rozhodli pomoct lesním školkám. V zákonu o dětských skupinách navrhli, aby se tato alternativní zařízení pro předškolní děti registrovala dobrovolně. Normou se budou opět zabývat poslanci.

Tím, že by lesní školky nepodléhaly povinné registraci podle zákona o dětských skupinách, nevztahovaly by se na ně přísné hygienické požadavky, které by nedokázaly splnit. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) ke změně zaujala neutrální postoj.

Senátoři o návrhu diskutovali několik hodin. Marta Bayerová (KSČM) uvedla, že i když uznává, že pro mnohé mladé rodiče je dnes těžké najít zaměstnání, když nenajdou volné místo pro své dítě v mateřské školce, pro některé z nich to dokonce znamená i existenční ohrožení a nízkou míru kvality života jejich rodin, vadí jí ale, že vzniknou dvě skupiny dětí, které navštěvovaly předškolní zařízení. »Ty šťastnější z mateřských školek projdou i kvalitní předškolní výchovou a vzděláváním. Ty méně šťastné o to budou v dětských skupinách ochuzeny. To se s nimi ale může táhnout celý život,« upozornila senátorka.

Jako pedagožka si prý nedovede představit, že například o 20 dětí ve věku od jednoho roku do zhruba šesti let se starají pouze tři pečovatelé. Problém má prý i s tím, že v dětských skupinách nemusí být poskytovány stravovací služby. »V návrhu zákona cítím více zájmu o práci rodičů, než o kvalitní výchovu a vzdělání jejich dětí. Jistěže to spolu souvisí, ale zdá se mi, že se nám v tom návrhu zákona děti ztrácí,« konstatovala Bayerová.

Senátor Václav Homolka (KSČM) připomněl, že Československo bylo absolutní špičkou jak kvalitou mateřských školek, tak procentem dětí, které je absolvovaly. »Mnoho vyspělých států se námi v tomto směru inspirovalo,« uvedl senátor. Přiznává sice, že 55 tisíc přihlášených dětí je nad rámec kapacity nynějších mateřských škol, jak ale dodal, problém není v tom, že bychom měli více malých dětí, důvodem je snížení počtu mateřských škol. To je podle něj důsledek polistopadového vývoje, kdy došlo k rušení nejen mateřských školek, ale podobný osud stihl i učňovské školy. »Řešíme problémy vzniklé z ideologicky motivovaných rozhodnutí,« konstatoval Homolka.

Návrhu vytkl řadu nedostatků, mimo jiné chybějící kontrolu ze strany dozorových orgánů, nezajištěné stravování, hygienu či vzdělávání. »V návrhu není vůbec zakomponována péče o děti s různými handicapy,« vyčetl další nedostatek normy.

Dětské skupiny začaly vznikat v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách. Zákon má dát jejich existenci zákonný rámec. Povinná registrace by znamenala, že zařízení s pravidelným programem pro předškolní děti od jednoho roku věku by musela do roka splnit požadavky, které by v případě skupin nad 12 dětí odpovídaly požadavkům na mateřské školy.

V případě 120 lesních školek, v nichž se na 2500 dětí vzdělávalo převážně v přírodě, by povinná registrace pravděpodobně vedla k jejich zániku. Změnu zákona po senátorech požadovala petice, pod kterou Asociace lesních mateřských škol získala podpisy více než 11 000 lidí.

Autor a zdroj: Haló noviny

zobrazeno 982x, vytvořeno 25.7.2014 17:49

 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek