PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

Nerad bych byl posledním mohykánem

jnhgnmh.jpg
Rozhovor Haló novin se senátorem Václavem Homolkou (KSČM)

- Senát si připomněl osmnácté výročí svého založení. Jak byste zhodnotil jeho dosavadní činnost?
Senát ve své novodobé historii dosáhl, obrazně řečeno, dospělosti. Z tohoto úhlu pohledu je vlastně velmi mladou politickou institucí, která se v naší společnosti ještě hledá. Jeho místo v systému parlamentní demokracie se v důsledku dosavadní činnosti postupně upevňuje. Je těžké hodnotit, protože byla různá období, kdy se Senát názorově profiloval podle stranického zastoupení senátorů, a tak byly jak pozitivní výstupy, tak i negativní.

- Horní komora má sloužit především jako legislativní pojistka. Daří se jí to naplňovat? Na jakých příkladech to lze doložit?
Myslím, že se jí to daří jen částečně. Je to například při vrácení návrhu zákonů Poslanecké sněmovně, aby se mohly přepracovat nebo jinak upravit. Zřetelně to bylo vidět při rozpuštění dolní komory, kdy funkci parlamentu plnil jen Senát. Ten se zachoval zodpovědně, státotvorně a důstojně zastoupil Poslaneckou sněmovnu, neboť vyhověl pouze potřebným vládním návrhům zákonů nutných pro chod státu a nijak se neangažoval ve svůj prospěch. Také prosadil několik stížností k Ústavnímu soudu rovněž s částečným úspěchem.

- Proč podle vás stále ještě zaznívají hlasy volající po zrušení Senátu?
Podle mě je to tím, že hlavně v počátečním stadiu se jevil jako nadbytečný, možná jako odkladiště vysloužilých politiků, kteří měli být jakousi radou starších. Stále je silný názor, že pro naši malou zemi by postačil jednokomorový systém a další komora jen parlament zdražuje. Byl to určitě legitimní přístup, který se přece jen trochu mění poté, co Senát získává více pravomocí a jeho činnost se rozšiřuje.
Stále je nedoceněna úloha jeho kulturně společenské činnosti. Také je to vidět na nízkém zájmu voličů v senátních volbách, které jsou možná zbytečně dvoukolové. Ale třeba důvěra veřejnosti v Senát stále stoupá, což je pro něj z hlediska budoucí existence nadějné. Navíc senátoři rovnoměrně zastupují jednotlivé regiony a získávají větší důvěru i tím, že jsou občany přímo voleni.

- Vy jste senátorem od roku 2007, můžete tedy porovnávat. Jak byste zhodnotil práci v horní komoře v době, kdy měla většinu pravice, a nyní, kdy jednání probíhá pod taktovkou levice?
Určitě to rozdíl je, neboť v mém prvním volebním období se dost projevoval antikomunismus, i když v osobních vztazích to až tak hrozné nebylo. Vzpomínám si například na zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů anebo kontroverzní vládní návrh zákona tzv. Topolánkova batohu, k němuž pravice vůbec nepřipustila diskusi a schválila, aby se Senát tímto asociálním zákonem vůbec nezabýval. V praxi to znamená schválení bez rozpravy, takže se k jeho obsahu nemůže žádný senátor ani vyjádřit, natož navrhnout změnu.
S nástupem levice je atmosféra demokratičtější, i když podle mě není dobře, když jediná strana získá v Senátu většinu, a nemusí se tudíž ohlížet na jiné názory a postoje. Zde má Senát přece jen určitou pojistku v tom, že se každé dva roky z jedné třetiny jeho složení obměňuje, a tak mají občané možnost ve volbách poměry v Senátu docela rychle změnit.

- Patříte k zákonodárcům s nejlepší docházkou, zřejmě by vám tedy nevadilo, kdyby zákonodárcům byl za neomluvenou absenci snižován plat…
To by mi určitě nevadilo. Senátní práce je pro mě jediným a hlavním pracovním poměrem, takže vyjma nemoci mi nic nebrání, abych se jednání účastnil. Občas se zamýšlím nad časovými schopnostmi některých kolegů ještě vykonávat například funkci primátora nebo hejtmana, i když někteří to dlouhodobě zvládají, a je tedy na voličích, jak hodnotí jejich práci. Za neomluvenou absenci by se měl určitě plat krátit. Je to tak všude, nevím, proč by to nemělo být i u zákonodárců.

- V letošních doplňovacích volbách neuspěl ani jeden kandidát KSČM a v Senátu jste tak zůstal osamocen. Jak se to promítá do vaší práce?
Již tak to bylo složité a nyní nastala nová situace, ve které ještě žádný z komunistů nebyl. Bez spolupráce alespoň s jedním stranickým kolegou si to nedovedu představit. Je to o to horší, že jsme si sami zavinili úbytek našich zástupců, protože Marta Bayerová měla velkou šanci senátorský post obhájit stejně jako já. Proto nedovedu pochopit rozhodnutí, aby v jednom obvodu kandidovali dva komunisti, když víme dobře, že ve většinovém volebním systému může zvítězit jen jeden. Tady musí jít osobní zájmy a spory stranou.
Měli bychom se více věnovat výběru kandidátů do Senátu a dlouhodobě s nimi pracovat a prosazovat tyto osobnosti v jejich regionu, a to včetně nestraníků. Jinak pro nás tyto volby budou i nadále komplikované a neúspěšné. Nerad bych byl posledním mohykánem i za dva roky.

- Jak byste zhodnotil spolupráci v rámci klubu SPO+KSČM+Severočech? Klub pracuje krátkou dobu a zatím se podařilo jednotlivé členy vhodně zařadit do funkcí v rámci výborů a komisí. Domlouváme se společně na hlasování, ale v případě různých názorů máme volné hlasování, což nám zatím nečiní zásadnější problémy. Dáváme najevo, že lze spolupracovat i mezi senátory z různých politických subjektů. Činnost v klubu je pro mě přínosná, protože zvláště nyní, když jsem zcela osamocen, mohu prostřednictvím klubu mít větší vliv na dění v orgánech Senátu. Klub má přece jen určitou sílu a jeho levicové zaměření je pro současný Senát velkým přínosem.

- Co považujete za nejdůležitější v příštím období?
Abychom si uměli vhodně připomenout ve všech souvislostech a zcela objektivně 600. výročí upálení Jana Husa a 70. výročí konce druhé světové války. Aby sdělovací prostředky nebyly tak tendenční, jako jsou například ve vztahu Západ - Východ. A abychom k sobě byli tolerantnější a ve vzájemných vztazích nevítězily peníze nad svědomím a morálkou.

- Blíží se konec roku, co byste chtěl občanům popřát?
Každému přeji, aby pod vánočním stromečkem našel dárek, který si přál, nebo dárek, který by ho nečekaně potěšil. Samozřejmě nejvíce myslím na štěstí dětí. Všem lidem přeji, aby příští rok prožili ve zdraví, a s určitou obavou musím dodat - co bylo léta zlehčováno - v míru.  

zobrazeno 1605x, vytvořeno 21.12.2014 23:29

 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek