PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

Ministerstvo jako garant sportu selhávalo

Banner_Podeko.jpg
Resort školství v letech 2011 až 2013 závažně chyboval při rozdělování dotací na podporu sportu. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle nynějšího ministra školství Marcela Chládka (ČSSD) se systém dotací již výrazně změnil.

Ministerstvo rozdělilo během tří kontrolovaných let na podporu sportu zhruba tři miliardy korun. Z toho více než 1,2 mld. poskytlo, aniž by bylo schopné doložit, kdy si o ně příjemci zažádali. Miliarda údajně putovala k žadatelům, kteří nesplňovali podmínky. »Ministerstvo v kontrolovaném období selhávalo jako hlavní garant oblasti podpory sportu,« konstatoval NKÚ.
Současný ministr Marcel Chládek považuje zprávu NKÚ za potvrzení svých dřívějších slov o někdejším netransparentním financování sportu. »Chyby jsou prakticky v celém kontrolovaném období, tedy za ministrů Dobeše, Fialy a Štyse, kdy po celou dobu působil jako náměstek pro sport pan Jan Kocourek (ODS),« připomněl. Resort prý pod jeho vedením zintenzivnil kontrolní činnost.
»Všichni voláme po tom, aby do sportu šlo více peněz, a když jsou takhle zneužity, tak to je smutné. Ti, kteří to mají na svědomí, by měli být hnáni k odpovědnosti. Zjištění NKÚ by určitě měla být prošetřena a peníze, které se tímto způsobem promrhaly, by měly být vráceny,« reagoval stínový ministr školství Václav Homolka (KSČM).
Kontroloři zjistili, že dvanáct z devatenácti kontrolovaných příjemců získalo větší dotaci, než o jakou si požádali. Celkem si zažádali o 215 mil. Kč a získali téměř 547 milionů.
Podle NKÚ využilo jedenáct příjemců peníze na jiné účely, než pro jaké je získali. Ministerstvo např. schválilo dotaci 4,5 mil. Kč občanskému sdružení European Medicine Association, které vůbec neprovozovalo sportovní činnost. Podle NKÚ existuje podezření, že sdružení celou dotaci zneužilo. U většiny dodavatelů navíc kontroloři odhalili personální a majetkové vazby na členy tohoto sdružení.
Chybovali i další příjemci dotací. Například Autoklub České republiky použil téměř 400 tisíc korun na provoz a údržbu autokempu místo na podporu sportu. Dotace směřovaly i do sportovních svazů a sdružení, které je dále přerozdělovaly nestátním neziskovým organizacím. Část těchto přerozdělených peněz, které byly určeny na sportovní projekty, si ale svazy a sdružení nechávaly na svůj provoz. Například Česká unie sportu ze 42milionové dotace použila 26 mil. Kč na mzdy, u Sdružení sportovních svazů České republiky šlo na mzdy 13 ze 45 milionů.
Podle NKÚ ministerstvo v kontrolovaných programech nestanovilo žádné měřitelné cíle. Fakticky tak jen přerozdělovalo státní prostředky, aniž by mohlo vyhodnotit, jaký výsledný efekt dotace přinášejí.  

zobrazeno 1438x, vytvořeno 3.2.2015 22:56

 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek