PaedDr. Václav Homolka

Senátor parlamentu ČR za volební obvod č.5 Chomutov

Volební obvod

Okres Chomutov je okresem v Ústeckém kraji. Jeho sídlem je město Chomutov. Rozloha okresu je 935,30 km2˛, počet obyvatel je 125 231 osoba (hustota zalidnění je 134 obyvatel na 1 km2˛). V okrese Chomutov je 44 obcí, z toho 8 měst.

Okres Chomutov

 • Okres Chomutov se rozprostírá v jihozápadní části Ústeckého kraje. Hřebenem Krušných hor hraničí na severu se SRN, na jihovýchodě s okresem Louny, na severovýchodě s okresem Most a na straně západní sousedí s okresem Karlovy Vary v Karlovarském kraji. Nejvýše položené místo na území okresu leží na úpatí nejvyšší hory Krušných hor, Klínovce, jehož vrchol se ale nachází již na území kraje Karlovarského.
 • Dnešní podobu získal okres Chomutov roce 1960 díky celostátním územním změnám, kdy se sloučily bývalé okresy Kadaň a Chomutov, připojeny byly Vejprty z Karlovarského kraje a byly provedeny další menší úpravy.
 • Svou rozlohou 935 km2 patří mezi středně velké okresy České republiky a v Ústeckém kraji je po okresech Louny a Litoměřice třetím největším okresem. Na rozdíl od rozlohy patří v hustotě zalidnění se svými 134 obyvateli na 1 km2 až na páté místo ze všech sedmi okresů tohoto kraje.
 • Chomutovsko bylo po celá desetiletí známé hlavně jako okres těžkého průmyslu, energetiky, hutnictví a těžby hnědého uhlí. V dnešní době je však výkonnost hospodářství všech podniků v okrese ovlivněna transformačním procesem zahájeným počátkem roku 1991. Státní podniky byly rozprodány a v řadě z nich byla postupně zcela ukončena činnost.

Charakteristika regionu

 • Region Chomutovsko leží v nejzápadnější části Ústeckého kraje a svojí rozlohou 935 km čtverečných se řadí do skupiny středně velkých regionů České republiky. Svým charakterem patří mezi regiony průmyslově - zemědělské.
 • Pro region jsou charakteristická tři hlavní územní pásma - horské, podhorské a nížinné.Tato pásma se od sebe výrazně odlišují. Na severu a severozápadě se nachází horské pásmo Krušných hor,  jež prakticky vytváří státní hranici.
 • V podhorské části je soustředěna těžba surovin, výroba elektrické energie a rozhodující část společenské a technické infrastruktury. Je to část silně urbanizovaná se sídly městského charakteru.
 • V jižní až jihovýchodní části regionu se nachází nížinná zóna s nadmořskou výškou od 260 do 400 metrů nad mořem, kde jsou vhodné podmínky pro zemědělskou činnost. Zemědělství je provozováno zhruba na 40 tisících hektarech zemědělské půdy. Lesní půda zaujímá 28 % rozlohy území regionu.
 • Oblast Podkrušnohoří a území na jihu regionu leží v takzvaném "dešťovém stínu" Krušných hor a Doupovských vrchů. Na území regionu u Chomutova je přírodní Kamencové jezero o rozloze 16,3 ha, které je využíváno k rekreaci, dále je zde řada umělých vodních nádrží. Největší je Nechranická na řece Ohři s plochou 1306 ha. Svým významem mezi nejdůležitější patří vodní nádrž Přísečnice, která slouží jako zásobárna pitné vody.
 • Regionem procházejí důležité dopravní tepny. Železniční spoje Chomutov - Ústí nad Labem, Chomutov - Praha a Chomutov - Cheb zabezpečují jak přepravu osob, tak hlavně dopravu zboží do jiných oblastí. Nejvýznamnější silniční komunikací je silnice I/13 (Karlovy Vary - Klášterec nad Ohří - Chomutov - Jirkov - Most - Děčín) a silnice I/7 (Praha - Louny - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána - hraniční přechod SRN).
 • Ve státním seznamu kulturních památek je v regionu Chomutov vedeno 774 nemovitostí (42 kostely, 13 zámků - k nejznámějším patří zámek Klášterec nad Ohří s expozicí porcelánu a zámek Červený Hrádek, větší množství soch, zemědělských usedlostí, chalup a zřícenin hradů - například Hasištejn, Šumná, Perštejn).
 • Region se může pochlubit městskou památkovou rezervací v Kadani, městskou památkovou zónou v Chomutově a Klášterci nad Ohří, zámeckými parky na Červeném Hrádku, v Klášterci nad Ohří, v Mašťově a ve Vintířově. Chomutov může nabídnout Podkrušnohorský zoopark a městský park.

Výpis měst a obcí v okrese

mapa regionu

Výpis měst a obcí
část 1

Výpis měst a obcí
část 2

Výpis měst a obcí
část 3


Vysvětlivky:
 • Obce jsou řazeny abecedně.
 • Tučným písmem jsou zvýrazněna města.
 

Copyright © 2007 Beaver Site Studio Graphic - všechna práva vyhrazena

webdesign, code by Rony

php, redakční systém by Martin Žaloudek